Network Menu

Välkommen

Vad roligt att du hittade hit!

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige vars syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA Washington DC är en aktiv avdelning med runt 200 medlemmar i alla åldrar. Om Du är svensktalande kvinna över 18 år är Du välkommen att bli medlem.

Historik

SWEA Washington DC bildades 3 februari 2000, då tidigare fristående SVEA Washington DC, startad 1981, ombildades till en avdelning av SWEA International. Alltså var det en redan stor och välutvecklad förening som anslöt sig till SWEA Internationals globala nätverk. Redan vid starten hade SVEA DC ett hundratal medlemmar. Idag har vi ca 200 medlemmar i Washingtonmrådet – dvs the District of Columbia och förorterna i Maryland och norra Virginia. Eftersom SVEA DCs och SWEA Internationals syften och målsättning var i det närmaste identiska fortsätter vi som SWEA DC att utveckla den omfattande och varierade verksamhet som föreningen byggt upp under dessa år.

SWEA DC idag

Varje säsong arrangerar SWEA DC en rad olika program. Fasta programpunkter är ärtsoppa med gäster och gästtalare i februari/mars, kräftskiva i september och julfest för hela familjen i december. Varje säsong arrangerar SWEA DC dessutom lunch- och kvällsmöten med inbjudna gästtalare och utflykter och studiebesök. Under årens lopp har vi också ombetts av Sveriges Ambassad att vara medarrangörer för en rad svenska kulturarrangemang som författaraftnar, konserter och utställningar. Ibland arrangerar vi program tillsammans med någon av de andra svensk-amerikanska eller skandinavisk-amerikanska föreningar som finns i området. Det har många fördelar att vara placerad i USAs huvudstad. Washington DC finns ofta på svenska kulturpersoners reseplan och då ställer de för det mesta gärna upp för ett SWEA-arrangemang.

Stipendier och donationer

SWEA DC ger stipendier till verksamhet som stöder svensk kultur i vårt område.

För mer information vänligen kontakta oss på washingtondc(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Varmt välkommen till SWEA Washington DC!