Network Menu

Stipendium

stipenier_small_edited-1SWEA är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning, uppfinningar, teknisk utveckling och tradition ute i världen.

 

 

Tack för alla ansökningar. Vi kommer snart att meddela juryns resultat. 

 

 

 

SWEA DC:s Stipendier 2020– fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktivititer som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket, konserter, teater, konstutställningar, svenska traditioner, uppfinningar och teknisk utveckling runt om i världen. Organisationen (icke vinstdrivande organisation) eller stipendiaten (enskild person) bör ha anknytning till Washington DC-området. Ansökan ska skickas senast den 15 maj 2020.

Stipendiet delas inte ut till egna medlemmar eller medlemmars anhöriga. 

  • Stipendiekommitten: sweadcscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
  • Ansök till stipendie

 

 

Scholarship and Donation Information in English