Network Menu

Sök SWEA Washington DC Stipendium

Den ideella föreningen SWEA, Swedish Women’s Educational Association, har närvaro i hela världen. Medlemmar är svenskor och svensktalande kvinnor.

SWEAs grundläggande syfte är att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning och traditioner. SWEA Washington DC ger därför bidrag till ändamål som överensstämmer med dessa syften.

Bidrag har tidigare betalats ut till konserter, teatergästspel, konstutställningar, konferenser och studier med svensk anknytning, bl a Svenska Sånggruppen, Svenska Skolan for Barn, Svenska Skolan och Svenska Kyrkan.

Under 2018 kommer SWEA Washington DC att dela ut ett stipendium på upp till $5,000 till en mottagare. Vi vill understryka att vi gärna tar emot stipendieansökningar med breda studieintressen relaterade till Sverige, som t.ex. studier i svenska språket, konst, film eller teater, finanser, journalism, juridik eller stadsplanering för att nämna ett fåtal. Kunskaper i svenska krävs inte.

Hur ansöker man om ett stipendium?
Följ instruktionerna här. (länk till ansökan på engelska)

Hur stor summa kan man ansöka om?
Upp till 5000 dollar. Projektet som bidraget beviljas för bör vara slutfört inom 18 månader efter mottagandet. Rapport med redovisning inlämnas senast två månader efter avslutat projekt av varje stipendiat som fått bidrag.

Vem kan ansöka?
Non-profit organisationer, individer, studenter eller enskilda forskare anknyta till ett universitet eller skola i District of Columbia, Maryland, Virginia eller Delaware.

När ska ansökan vara inne?
Senast den 1 april 2018. Eventuella frågor kan ställas via email till SWEA Washington DCs Donation- och stipendiekommitté
sweadcstipendier(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vart ska ansökan skickas?
Alla handlingar i samband med ansökan skickas via email till SWEA Washington DC Donation- och stipendiekommitté. Epost:
sweadcstipendier(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

När meddelas mottagare?
Mottagare meddelas i maj.

Andra organisationer ger bidrag till projekt eller studier med svensk anknytning
En ansökan till SWEA Washington DC förhindrar inte att söka bidrag från andra organisationer, t.ex. från:

The American-Scandinavian Foundation (ASF) www.amscan.org
American Scandinavian Association – DC Chapter www.scandinavian-dc.org

Privacy Policy SWEA Washington DC
SWEA Washington DC är en lokal avdelning till SWEA International, Inc. SWEA Washington DC ger endast bidrag till organisationer och individer vars project överensstämmer med organisationens syften. Vi samlar inte informationer från sökanden för annat syfte än att ta beslut om donationer och
stipendier.

Vår adress är: House of Sweden, 2900 K Street NW #100, Washington, DC 20007

Ansökan 2018