Network Menu

Medlemskap

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Washington DC? Vad kul! Som medlem i SWEA DC får du tillgång till ett antal förmåner.

Du kan enkelt bli medlem genom att fylla i medlemsblanketten här, (vänligen notera att Intro medlemskap ej längre är ett möjligt alternativ) eller förnya ditt medlemskap här.

Betalning sker via PayPal. Du kan också betala genom att skicka en check utställd på SWEA Washington DC, till SWEA Washington DC, c/o Medlemskap, House of Sweden, 2900 K Street NW  #100, Washington, D.C. 20007

För frågor vänligen kontakta oss på sweadc.members(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

SWEA DC:s Medlemsavgifter (avgiften gäller från januari till december respektive år och exkluderar PayPals serviceavgift på $2.50):

  • Nytt medlemskap $55
  • Förnya ditt medlemskap $55
  • Ungdomsmedlemskap (mellan 18-25 år) $30
  • Portomedlemskap $30
  • Nya medlemmar som ansöker efter den 1 sept. $30

Medlemsblankett >>>

Se filmen om SWEA >>>