Network Menu

Förnya ditt medlemskap

SWEA DCs medlemsavgifter

  • Nytt medlemskap $55
  • Förnya ditt medlemskap $55
  • Ungdomsmedlemskap (mellan 18-25 år) $30
  • Nya medlemmar som ansöker efter den 1 sept. $30
  • Portomedlemskap $30

Ansökningsprocess

Ditt medlemskap AKTIVERAS när din betalning har tagits emot och din medlemsblankett har fyllts i. Vår medlemsansvarige får ansökan och uppdaterar ditt medlemskap. Det underlättar för vår medlemsansvarige om du betalar avgiften samtidigt som du fyller i medlemsblanketten.

Så här betalar du:

Du kan betala din medlemsavgift i länken nedan – “TILL BETALA MEDLEMSAVGIFT”. Det går också bra att skicka en check utställd på SWEA Washington DC till SWEA Washington DC, c/o Medlemskap, House of Sweden, 2900 K Street NW #100, Washington, D.C. 20007.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i SWEA DC

sweadcmembership(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com om du har frågor.