Network Menu

Förnya ditt medlemskap

SWEA DCs medlemsavgifter

  • Nytt medlemskap $55
  • Förnya ditt medlemskap $55
  • Ungdomsmedlemskap (mellan 18-25 år) $30
  • Nya medlemmar som ansöker efter den 1 sept. $30
  • Portomedlemskap $30

Ansökningsprocess

Ditt medlemskap AKTIVERAS när din betalning har tagits emot och ditt medlemsblankett har fyllts i. Vår medlemsansvarig får ansökan och uppdaterar ditt medlemskap.

Du kan betala din medlemsavgift i länken nedan. Det går också bra att skicka en check utställd på SWEA Washington DC till SWEA Washington DC, c/o Medlemskap, House of Sweden, 2900 K Street NW #100, Washington, D.C. 20007.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i SWEA DC

Kontakta sweadc.members(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com om du har frågor.