Network Menu

Donation & Stipendier

stipenier_small_edited-1SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning och tradition ute i världen.

SWEA DC ger bidrag till ändamål, som stödjer dessa syften. Bidrag har t.ex. givits till konserter, teatergästspel, konstutställningar och konferenser med svensk anknytning.

SWEA DC:s Donation – och Stipendie fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktivititer som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket och svenska traditioner runt om i världen. Organisationen eller stipendiaten bör ha anknytning till Washington DC-området.

Ansök 2018

Donation and Scholarship Information in English