Network Menu

Donationer

stipenier_small_edited-1SWEA är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning, uppfinningar, teknisk utveckling och tradition ute i världen.

 

SWEA DC:s Donationer 2021- fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktiviteter som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket, konserter, teater gästspel, konstutställningar, svenska traditioner, uppfinningar och teknisk utveckling runt om i världen. Organisationen (icke vinstdrivande organisation) eller stipendiaten (enskild person) bör ha anknytning till Washington DC-området. Önskas donation måste ansökning inkomma senast 15 oktober 2020. Skicka din ansökan till donations kommitten på nedan adress.

Donationer delas inte ut till egna medlemmar eller medlemmars anhöriga. 

  • Donation kommitten: sweadcdonation(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
  • Ansök om donation

 

 

Scholarship and Donation Information in English