Network Menu

Donationer & Stipendier

stipenier_small_edited-1SWEA är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning, uppfinningar, teknisk utveckling och tradition ute i världen.

 

SWEA DC:s Stipendier 2020– fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktivititer som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket, konserter, teater, konstutställningar, svenska traditioner, uppfinningar och teknisk utveckling runt om i världen. Organisationen eller stipendiaten bör ha anknytning till Washington DC-området. Ansökan ska skickas senast den 15 maj 2020.

Scholarship delas inte ut till egna medlemmar eller medlemmars anhöriga. 

  • Scholashipkommitten: sweadcscholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
  • Ansök till stipendie

 

SWEA DC:s Donation 2021- fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktivititer som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket, konserter, teatergästspel, konstutställningar, svenska traditioner, uppfinningar och teknisk utveckling runt om i världen. Organisationen eller stipendiaten bör ha anknytning till Washington DC-området. Önskas donnation måste ansökning inkomma senast  15 oktober året innan.

Donnationer delas inte ut till egna medlemmar eller medlemmars anhöriga. 

  • Donationkommitten: sweadcdonation(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

 

Donation and Scholarship Information in English