Network Menu

Donationer & Stipendier

stipenier_small_edited-1SWEA (Swedish Women’s Educational Association) är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning och tradition ute i världen.

SWEA DC ger bidrag till ändamål, som stödjer dessa syften. Bidrag har t.ex. givits till konserter, teatergästspel, konstutställningar och konferenser med svensk anknytning.

SWEA DC:s Donation – och Stipendie fond har till uppgift att lämna ekonomiskt stöd till aktivititer som syftar till att uppmuntra, bevara, marknadsföra och utveckla svensk historia, svenska språket och svenska traditioner runt om i världen. Organisationen eller stipendiaten bör ha anknytning till Washington DC-området.

I år 2019 kommer det inte att finnas möjlighet för ansökningar men hoppas att vi kan göra det kommande år.

Donation & Stipendiekommitten    sweadcdonationcommittee(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Donation and Scholarship Information in English