Network Menu

Medlemskap – Betala med PayPal

Kom ihåg att fylla i och skicka in din medlemsblankett innan du betalar Din medlemsavgift. Om Du inte gjort det tidigare så kan Du läsa mer om det här.

Nytt medlemskap
Förnya ditt medlemskap

Betala ditt medlemskap

SWEA DCs medlemsavgift gäller från januari till december respektive år.  PayPal tar en serviceavgift på $2.50 som ska inkluderas i det totala priset.

Betala med PayPal

 

 

Det går också bra att skicka en check utställd på SWEA Washington DC, till SWEA Washington DC, c/o Medlemskap, 2900 K Street NW  #100, Washington, D.C. 20007