Network Menu

Ansökan om medlemskap

Välkommen som medlem i SWEA DC!

Vad roligt att du vill vara med i vårt nätverk här i SWEA DC och i SWEA International. Vi hoppas att se dig på en aktivitet snart!

Du är mycket välkommen att kontakta sweadcmembership(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com om du har några frågor.

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

  • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
  • kvinna över 18 år
  • villig att verka för SWEAs ändamål
  • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Här kan du läsa om att “Bli medlem i SWEA DC“, om du har inte redan gjort det. (bl.a information om medlemsförmåner).

SWEA DCs medlemsavgifter

  • Nytt medlemskap $55
  • Förnya ditt medlemskap $55
  • Ungdomsmedlemskap (mellan 18-25 år) $30
  • Nya medlemmar som ansöker efter den 1 sept. $30
  • Portomedlemskap $30

Ansökningsprocess

När du fyller i “MEDLEMSBLANKETT FÖR NYTT MEDLEMSKAP” (länken nedan) skickas det till medlemsansvarig.

Medlemsansvarig skickar e-post till dig för att informera om din ansökan är godkänd eller inte.

E-posten från medlemsansvarig inkluderar instruktioner om hur du BETALAR MEDLEMSAVGIFT (om din ansökan är GODKÄND).

Medlemskap AKTIVERAS om ansökan är godkänd och betalningen har mottagits.

>> TILL  MEDLEMSBLANKETT   FÖR   NYTT   MEDLEMSKAP

Undrar du om hur vi använder dina uppgifter? Klicka här för att läsa SWEAs sekretesspolicy.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i SWEA DC

Välkommen till oss!