Network Menu

Sök SWEA DC donation eller stipendium

Den ideella föreningen SWEA, Swedish Women’s Educational Association, har närvaro i hela världen. Medlemmar är svenskor och svensktalande kvinnor.

SWEAs grundläggande syfte är att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning och traditioner. SWEA DC ger därför bidrag till ändamål som överensstämmer med dessa syften.

Bidrag har tidigare betalats ut till konserter, teatergästspel, konstutställningar, konferenser och studier med svensk anknytning, bl a Svenska Sånggruppen, Svenska Skolan for Barn, Svenska Skolan och Svenska Kyrkan.

Vi vill återigen understryka att vi gärna tar emot stipendieansökningar med breda studieintressen relaterade till Sverige, som t.ex. studier i svenska språket, konst, film eller teater, finanser, journalism, juridik eller stadsplanering för att nämna ett fåtal. Kunskaper i svenska krävs inte.

I önskemålen som SWEA DC:s Donation- och stipendiekommitté uppställt ingår att stipendiaterna eller mottagarna bör ha anknytning till Washington-området.

Hur ansöker man om donation?
En ansökan om bidrag till en organisation bör innehålla:

– kort bakgrund om organisationen och dess syfte;
– utförlig beskrivning av hur medlen ska användas;
– senaste årsredovisningen för organisationen, plus dess budget för innevarande år.

Hur ansöker man om stipendium?
En ansökan om stipendium till studier bör innehålla:

– kort presentation av den sökande;
– utförlig beskrivning av hur medlen ska användas;
– vidimerade betygsavskrifter, två referenser (ange email och telefonnummer).

Hur stora summor kan man ansöka om?
Upp till 1000 dollar för en donation, eller upp till 5000 dollar för ett stipendium, med viss flexibilitet beroende på ändamål. Projektet som bidraget beviljas för bör vara slutfört inom 18 månader efter mottagandet. Rapport med redovisning inlämnas senast två månader efter avslutat projekt av varje stipendiat och organisation som fått bidrag.

Vem kan ansöka?
Donation: Non-profit organisationer i metropolitan DC området; Stipendium: Studenter eller enskilda forskare anknytna till ett universitet eller skola i District of Columbia, Maryland eller Virginia. Ange om det gäller stipendium för studier eller om det gäller donation till ett specifikt ändamål.

När ska ansökan vara inne?
Senast den 15 februari 2017. Eventuella frågor kan ställas via email till SWEA DCs Donation- och stipendiekommitté sweadcstipendier(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vart ska ansökan skickas?
Alla handlingar i samband med ansökan skickas via email till SWEA Washington DC Donation- och stipendiekommitté. Epost: sweadcstipendier(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

När meddelas mottagare?
Mottagare meddelas i mars.

Andra organisationer ger bidrag till projekt eller studier med svensk anknytning
En ansökan till SWEA DC förhindrar inte att söka bidrag från andra organisationer, t.ex. från:

The American-Scandinavian Foundation (ASF) www.amscan.org
American Scandinavian Association – DC Chapter www.scandinavian-dc.org

Privacy Policy SWEA Washington DC
SWEA Washington DC är en lokal avdelning till SWEA International. SWEA Washington DC ger endast bidrag till organisationer och individer vars project överensstämmer med organisationens syften. Vi samlar inte informationer från sökanden för annat syfte än att ta beslut om donationer och stipendier.

Vår adress är: House of Sweden, 2900 K Street NW #503, Washington, DC 20007.