Network Menu

Kalender

Välkommen till 2018 års SWEA DC-program

 

17 maj
Bikcirkeln väljer böckerl

20 maj
SWEA Walks – Turkey Run

23 maj
SACU Luncheon in collaboration with SWEA DC

31 maj
SWEA Talks med Helena Thorfinn

2 juni
Biblioteket öppet

1 september
Biblioteket öppet

6 oktober
Biblioteket öppet

3 november
Biblioteket öppet

8 december
Biblioteket öppet

För mer detaljer angående dessa program se här >>>

Kalendern 2018 >>>

Kalendern 2017 >>>

Kalendern 2016 >>>

Kalendern 2015 >>>

Kalendern 2014 >>>